Ochrana osobních údajů

Odesláním údajů vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu www.tapetymix.cz se zavazuje, že veškeré osobní informace předané kupujícím jsou důvěrné a slouží výhradně k naplnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení, adresa, telefon pro kontakt dopravce s Kupujícím). Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Veškeré osobní údaje, které poskytnete naší stránce www.tapetymix.cz jsou chráněna proti zneužití. Používáme je vysloveně na vnitřní komunikaci a pro dopravce, kteří Vám objednané zboží v bezpečí doručí. Všechny informace jsou pro nás absolutně důvěrné. Při zpracovávání osobních údajů Zákazníka se řídíme zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Naši činnost kontroluje i Úřad pro ochranu osobních údajů, Bratislava.